Zonta Wereldwijd

Zonta Den Bosch maakt onderdeel uit van het wereldwijde Zonta International. Zonta International heeft meer dan 31.000 leden, die lid zijn van 1200 verschillende Zonta clubs in 64 landen.

Het beleid van Zonta wordt bepaald door de Zonta International Board van 11 leden. Deze leden worden telkens voor een periode van twee jaar democratisch gekozen op een conventie, waarbij alle zontaclubs wereldwijd stemrecht hebben.

Zonta International is verdeeld in 31 districten. De districten zijn op hun beurt verdeeld in areas, die vaak, maar niet altijd, overeenkomen met een bepaald land.

Elk district wordt geleid door een gekozen governor. De district board assisteert clubs en promoot de programma’s van Zonta International binnen hun district. Zonta Nederland maakt deel uit van District 29, dat naast Nederland bestaat uit Zonta clubs in Duitsland, Frankrijk. Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.