Een bibliotheek is als een MKB onderneming

Nan van Schendel is sedert september 2016 directeur-bestuurder van de bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o. Op 28 maart hield zij een boeiende lezing over de inspanningen die er voor nodig zijn om een bibliotheek van betekenis te laten zijn voor de stad. Inzicht in de (werk)cultuur van de stad, zijn bevolking en de medewerkers is daarbij essentieel.

De overname van de bibliotheken uit Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel zijn besproken en de uitdaging die er ligt om te fuseren met de Muzerije kwam aan bod. Kijk voor informatie over het aanbod van een moderne bibliotheek op www.bibliotheekdenbosch.nl