Klachten over uw zorg?

Mr. Carla Hillenaar, jurist en secretaris plv. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, gaf op 28 februari een lezing over het medisch tuchtrecht. Aan de orde kwamen aandachtspunten zoals het aantal en soort klachten dat wordt ingediend, over welke beroepsgroep het meest wordt geklaagd, hoe wordt getoetst en hoeveel klachten gegrond of ongegrond verklaard worden en waarom.

Alle informatie is te vinden op de site van het medisch tuchtcollege.